Az 1896-as os millenniumi emlékavatás alkalmával állították fel a pazar látványt nyújtó kitárt szárnyú turulmadarat a munkácsi vár fokán. Az eredeti alkotást Bezerédy Gyula készítette bronzból, a honfoglalás ezeréves évfordulója alkalmából. A mitikus élőlény a Vereckei-hágó felé szegezte tekintetét, karmai között egy két méteres karddal. Az alatta található, almási kőből faragott obeliszk egy négyzet alapú, bástyaszerű alapépítmény közelében helyezkedett el. A turul-madár lebontását 1924 decemberében rendelte el a Csehszlovák kormány. Szerencsére a szobrot nem pusztították el, hanem két évtizeden keresztül a vár udvarán hagyták. A szovjetek viszont ennyire sem értékelték az alkotást, 1945-os bevonulásukkor megsemmisítették a mesterművet.

2008-ban viszont nagy változások kezdődtek, ugyanis a fenséges turulmadarat újraalkották, s visszaállították eredeti helyére. Készítője, Belényi Mihály ungvári szobrász volt, aki a megmaradt tervekből és fotókból tudta újraformálni a műalkotást. Mindez Pákh Imre a híres magyar származású üzletember és műgyűjtő adományaiból jöhetett létre. Pák Imre nem véletlenül támogatta ezt az akciót, hiszen családja erősen kötődött Munkácshoz.  Édesapja Pákh Sándor az egykori Rongyos Gárda tagja volt, majd Munkács visszatérésekor avatták vitézzé. Később a gulágon raboskodott, majd a kommunisták elől menekülve családjával disszidáltak az Amerikai Egyesült Államokba, ahol fia, Pacih Imre elismert üzletemberré vált. 2008 márciusában a szobrot helikopterrel emelték helyére, majd április 18-án átadták ünnepélyes keretek között. Azóta is az ősi vár fokán kémleli a Vereckei-hágót.

 Fotók: 1. Cseh katonák a turullal – 1924. Forrás: Popovics Béla: Adalékok a munkácsi millenniumi Turul-emlékmű történetéhez. In: Munkács kultúrtörténete a korabeli sajtó tükrében. 1. kötet, Munkács, Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, 2005. 85–103. – Törzsgyűjtemény. Forrás: https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2020/05/07/het_videki_millenniumi_emlekmu_munkacs

  1. https://hu.pinterest.com/icloudhu/_saved/
  2. Készítette: Vasil stecko - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23281253